Cantitate/Preț
Produs
Update 23 martie - COVID-19 - Informații privind activitatea Books Express

Samenwerken tussen zorgorganisaties: Over contract, joint venture en fusie

De (autor) , , ,
Notă GoodReads:
Paperback – 19 Aug 2019
Met de recente decentralisaties in de care ontstaat er een nieuw speelveld waarbij beleidsterreinen in elkaar overvloeien en de burger en de cliënt centraal staan. Niet meer de aandoening of beperking is bepalend maar de persoonlijke situatie. In de cure is een ontwikkeling te zien waarbij er steeds meer wordt gezocht naar efficiënter werken. De care en de cure worden steeds meer logisch met elkaar verbonden en nieuwe vormen van integrated care ontstaan.
 
Deze ontwikkelingen hebben effect op zorgaanbieders. Waar ze tot voor kort per sector waren georganiseerd, ontstaan er steeds meer intersectorale verbanden. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders zich hierop moeten aanpassen. Partijen gaan samenwerken of joint ventures oprichten. Uiteindelijk ontstaan nieuwe organisaties door fusies en overnames.

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over een efficiënte inrichting van samenwerkingen en de consequenties daarvan. Er blijkt een grote vraag naar een handzame toelichting over de verschillende mogelijkheden van samenwerken en over de organisatorische en juridische consequenties. 
Met dit boek willen we leden van raden van bestuur en toezicht, bestuurders, managers en anderen die met samenwerkingen te maken krijgen meer duidelijkheid geven. We pretenderen hiermee niet volledig (juridisch) uitputtend te zijn maar willen een handzaam overzicht geven. 

In dit boek komen de bedrijfskundige, fiscale, juridische en organisatorische aandachtspunten en consequenties van de verschillende vormen van samenwerking aan de orde. Deze worden verduidelijkt door een aantal casussen en checklists die als bijlagen zijn opgenomen. 

Citește tot Restrânge

Preț: 14892 lei

Preț vechi: 17738 lei
-16%

Puncte Express: 223

Preț estimativ în valută:
2910 3440$ 2632£

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 02-15 decembrie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9789036823487
ISBN-10: 903682348X
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Greutate: 0.29 kg
Ediția: 1st ed. 2019
Editura: BOHN STAFLEU VAN LOGHUM
Colecția Bohn Stafleu van Loghum
Locul publicării: Houten, Netherlands

Cuprins

.- Waarom samenwerken?.- Samenwerkingsvormen.- Aandachtspunten in bedrijfsvoering bij samenwerken.- De positie van werknemers en medezeggenschap.- De positie van cliënten.- De positie van opdrachtgevers.- Mededinging.- Privacy, IT en intellectueel eigendom.- Fiscale wetgeving.- Werkbedrijven, GGZ en GZ.- Organisatie.- Checklists.


Notă biografică

Fenna van Dijk is advocaat bij Kennedy van der Laan. Ernie van Dooren is jurist en bedrijfskundige bij Q-Consult Zorg. Henrike Berghuis is bedrijfskundige bij Q-Consult Zorg. En Maarten van der Voort (voorheen Kennedy van der Laan) is thans werkzaam als advocaat bij Benvalor in Utrecht. Zij ondersteunen al jaren organisaties in de zorg bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingen, fusies, personele unies en overnames.

Textul de pe ultima copertă

Dit boek bundelt de antwoorden op de specifieke vragen die samenwerking in de zorg met zich meebrengt. Het is een naslagwerk waarin die informatie bovendien begrijpelijk wordt toegelicht. Daarmee is het waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met de samenwerking tussen verschillende organisaties in de zorg. Van de Raad van Toezicht tot het bestuur en van de beleidsmedewerker tot de manager en andere leidinggevenden.
Samenwerken tussen zorgorganisaties legt de verschillende vormen van samenwerking uit én geeft een toelichting op de juridische, fiscale en organisatorische consequenties daarvan. Dankzij de praktische toon heeft u geen juridische of bedrijfskundige voorkennis nodig. Per vorm staat beschreven welke organen en partijen op welk moment betrokken moeten worden en waarom. Ook zijn ter illustratie verschillende voorbeeldcasussen opgenomen. En als bijlagen zijn handige checklists toegevoegd.
Fenna van Dijk, Henrike Berghuis, Ernie van Dooren en Maarten van der Voort zijn werkzaam als juristen en bedrijfskundigen bij Kennedy Van der Laan, Q-Consult Zorg en het UMC Utrecht. Ze ondersteunen al jaren organisaties in de zorg bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingen, fusies, personele unies en overnames.

Caracteristici

Geeft antwoord op de specifieke vragen die samenwerken in de zorg met zich meebrengt
Legt samenwerkingsvormen uit én licht de consequenties toe
Helder en begrijpelijk dankzij de praktische toon