Cantitate/Preț
Produs

Psihofarmacologie: Ghidul Prescriptorului

Autor Stephen Stahl
Notă:  5.00 · 2 note 
ro Limba Română Hardback – 2012

Co-editie realizata cu CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS! Farmacopeea lui Stephen M. Stahl, Psihofarmacologie, Ghidul Prescriptorului, co-editie realizată cu prestigioasa Casa de Editura britanică Cambridge University Press, este cea mai recentă din suita de cărţi “Bazele Psihofarmacologiei”. Această ediţie a fost complet revizuită și actualizată, fiind adăugate de asemenea noi substanţe medicamentoase. Stephen M. Stahl și-a concentrat vasta experienţă în această farmacopee pragmatică în care tuturor medicilor prescriptori le sunt oferite informaţiile necesare pentru tratarea pacienţilor. Formatul accesibil al cărţii se bazează pe codificarea mijlocită de pictograme color, iar pentru fiecare din cei peste o sută de agenţi terapeutici psihotropi au fost alocate patru sau mai multe pagini. Descrierea fiecărui medicament include cinci subdomenii: informaţii terapeutice, dozaj și mod de administrare, reacţii adverse, categorii speciale de pacienţi și arta administrării medicaţiei psihotrope. În dreptul fiecărui subdomeniu figurează o pictogramă specifică, astfel încât cititorul poate accesa rapid și ușor informaţia dorită. Pentru fiecare medicament sunt incluse denumirea comercială (generică și internaţională), indicaţiile de tratament și clasa de care aparţine. În plus, sunt precizate medicamentele care au fost aprobate de FDA, dar și categoria de risc (conform clasificăriI FDA) în care se încadrează substanţa respectivă în cazul administrării sale în sarcină. Ca și în cazul ediţiilor precedente, această ediţie reprezintă un instrument esenţial pentru toţi cei care tratează afecţiuni în domeniul sănătăţii mentale. Stephen M. Stahl este profesor asociat al catedrei de psihiatrie a Universităţii din California în cadrul Școlii de Medicină San Diego. A condus numeroase proiecte de cercetare distinse cu premii de către National Institute of Mental Health, Veterans Administration și industria farmaceutică. Autor al unui număr de peste 400 de publicaţii, Stephen M. Stahl se bucură de recunoaștere pe plan internaţional ca medic, cercetător și profesor de psihiatrie, cu vastă expertiză în psihofarmacologie. Din recenziile ediţiei precedente: “... în locul unei listări simple a datelor, Dr. Stahl prezintă elementele cheie pe care trebuie să le identifice medicul practician. Indicaţiile clinice și recomandările privind arta administrării medicaţiei psihotrope sunt de o valoare nepreţuită – fiind furnizate nu numai sugestiile de dozare, ci și expertiza autorului legată de avantajele și dezavantajele potenţiale ale fiecărei substanţe... Una din principalele virtuţi ale acestui volum este caracterul facil și prietenos al accesării și utilizării... Această farmacopee reprezintă o sursă extraordinară de informaţie în ceea ce privește arta prescrierii medicaţiei psihotrope și ar trebui să fie prezentă în biblioteca fiecărui medic.” The Annals of Pharmacotherapy

Citește tot Restrânge

Preț: 15413 lei

Puncte Express: 231

Preț estimativ în valută:
2949 3159$ 2494£

Carte indisponibilă temporar

Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9786068043081
ISBN-10: 6068043088
Pagini: 660
Dimensiuni: 140 x 225 mm
Ediția:3
Editura: CALLISTO

Cuprins

Introducere ix Lista de simboluri xi Acamprosat 1 Alprazolam 5 Amisulprid 11 Amitriptilină 17 Amoxapină 25 Amfetamină (d) 33 Amfetamină (d, 1) 39 Aripiprazol 45 Atomoxetină 51 Bupropion 57 Buspironă 63 Carbamazepină 67 Clordiazepoxid 73 Clorpromazină 77 Citalopram 83 Clomipramină 89 Clonazepam 97 Clonidină 103 Clorazepat 109 Clozapină 113 Ciamemazină 119 Desipramină 125 Desvenlafaxină 133 Diazepam 139 Donepezil 145 Dotiepină 151 Doxepină 157 Duloxetină 165 Escitalopram 171 Estazolam 177 Eszopiclon 181 Flumazenil 185 Flunitrazepam 189 Fluoxetină 193 Flupentixol 199 Flufenazină 205 Flurazepam 211 Fluvoxamină 215 Gabapentin 221 Galantamină 227 Guanfacină 233 Haloperidol 237 Hidroxizină 243 Imipramină 247 Izocarboxazid 253 Lamotrigină 259 Levetiracetam 267 Lisdexamfetamină 271 Litiu 277 Lofepramină 283 Loflazepat 289 Lorazepam 295 Loxapină 301 Maprotilină 307 Memantină 313 Mesoridazină 317 Metilfenidat (d) 323 Metilfenidat (d, l) 329 Midazolam 337 Milnacipran 341 Mirtazapină 347 Moclobemid 353 Modafinil 359 Molindonă 365 Naltrexonă 369 Nefazodonă 373 Nortriptilină 379 Olanzapină 387 Oxazepam 393 Oxcarbazepină 397 Paliperidonă 403 Paroxetină 409 Perospironă 417 Perfenazină 421 Fenelzină 427 Pimozid 433 Pipotiazină 439 Pregabalin 445 Protriptilină 449 Quazepam 455 Quetiapină 459 Ramelteon 465 Reboxetină 469 Risperidonă 475 Rivastigmină 483 Selegilină 489 Sertralină 497 Sulpirid 503 Temazepam 509 Tioridazină 513 Tiotixen 519 Tiagabină 523 Tianeptină 529 Topiramat 535 Tranilcipromină 541 Trazodonă 547 Triazolam 553 Trifluoperazină 557 Trimipramină 563 Valproat 569 Vareniclină 575 Venlafaxină 579 Zaleplon 585 Ziprasidonă 589 Zolpidem 595 Zonisamidă 599 Zopiclon 603 Zotepină 607 Zuclopentixol 613 Index în funcţie de denumirea medicamentului 619 Index în funcţie de utilizare 633 Index în funcţie de clasa terapeutică 639 Abrevieri 643 Clasificarea FDA pentru administrarea în sarcină 645