Cantitate/Preț
Produs

Motionsinstruktorens Virke Pa Overvaegtige Deltageres Motionsadfaerd: Attivita E Proposte Di Riforma

Autor Kristina Crone
Paperback – 24 iul 2014
Overvaegt og svaer overvaegt er et globalt stigende problem uden udsigt til stagnering. Overvaegt og svaer overvaegt er problematisk, fordi det medforer adskillige alvorlige sygdomme, bade fysiske og mentale. Siden den graeske laege Hippokrates er overvaegt blevet behandlet med motion og kostaendringer, men selvom de fleste i dag ved, at en aendring af motions- og kostvaner gerne medforer et vaegttab, fortsaetter problemet med at stige. Langsigtede losninger pa problemet er mangelfulde, for mange taber sig i de forste seks maneder efter en aendring af kost- og motionsvaner, men dernaest tenderer de til at tage pa igen. Mange videnskabelige studier har undersogt forskellige faktorers eller teoriers betydning for vaegttab hos overvaegtige og svaert overvaegtige, men betydningen af motionsinstruktoren synes undladt. Derfor er det relevant at undersoge, hvorvidt en motionsinstruktor kan pavirke sine overvaegtige deltagere til at forblive fysisk aktive efter en endt intervention, og dette vil blive undersogt ud fra den Transteoretiske Model."
Citește tot Restrânge

Preț: 35062 lei

Puncte Express: 526

Preț estimativ în valută:
6713 7076$ 5816£

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 14-28 noiembrie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783639860429
ISBN-10: 363986042X
Pagini: 92
Dimensiuni: 152 x 229 x 6 mm
Greutate: 0.15 kg
Editura: GlobeEdit