Cantitate/Preț
Produs

Kind in ontwikkeling

De (autor) ,
Notă GoodReads:
Carte Paperback – 26 Jun 2017
Wat is de normale ontwikkeling van een kind en wanneer is er sprake van een ontwikkelingsstoornis? Dit boek geeft een duidelijke analyse van de ontwikkeling van het jonge kind, vanaf de conceptie tot het vijfde levensjaar. Lezers vinden in 'Kind in ontwikkeling' niet alleen de wetmatigheid in de normale ontwikkeling, maar ook de signalen die wijzen op een afwijkende ontwikkeling.

Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van de 'normale' ontwikkeling. Hierin komen o.a. prenataal en perinataal gedrag, de neurologische ontwikkeling en zintuigontwikkeling aan de orde. 
Het tweede deel behandelt de afwijkende ontwikkeling, met name het tijdig onderkennen daarvan. In dit deel worden o.a. cerebrale parese, stoornissen van spraak en taal, gehoor, autisme, ADHD, gedragsstoornissen en de gevolgen van kindermishandeling besproken. 
Een uitklappagina met het overzichtelijke schema Ontwikkeling van het jonge kind van de kinderarts dr. Ch. Nicolic-de Kruijff besluit het boek.

Aan dit boek ligt het standaardwerk van de Amerikaanse kinderarts en ontwikkelingspsycholoog dr. A. Gesell ten grondslag, de eerste die de systematiek in de ontwikkeling van het kind beschreef. In deze zevende druk van Kind in ontwikkeling hebben de auteurs diverse passages geactualiseerd, onder meer die over ADHD en autisme.


 
Citește tot Restrânge

Preț: 29469 lei

Preț vechi: 31020 lei
-5%

Puncte Express: 442

Preț estimativ în valută:
5939 6652$ 5289£

Carte disponibilă

Livrare economică 11-25 iulie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9789036818858
ISBN-10: 9036818850
Dimensiuni: 155 x 235 mm
Greutate: 0.00 kg
Ediția: 8th ed. 2018
Editura: BOHN STAFLEU VAN LOGHUM
Colecția Bohn Stafleu van Loghum
Locul publicării: Houten, Netherlands

Cuprins

Algemene aspecten van de ontwikkeling en de groei bij het jonge kind.- Prenataal en perinataal gedrag.- Postnatale ontwikkeling.- De neurologische ontwikkeling van het jonge kind.- De zintuigontwikkeling.- Samenvattend overzicht van de ontwikkeling aan de hand van de sleutelleeftijden.- Registratie van ontwikkeling.- Vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen.- Afwijkende neurosensomotorische ontwikkeling naar functie en leeftijd.- Cerebrale parese.- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.- Gehoorstoornissen.- Visusstoornissen.- Mentale retardatie.- Autisme.- Attention-deficit/hyperactivity disorder.- Gedragsstoornissen.- Kindermishandeling.- Waarschijnlijkheids diagnosen bij verschillende symptomen.

Notă biografică

Over de auteurs: Rob A.C. Bilo is forensisch geneeskundige en consulent forensische pediatrie; dr. Henk W.A. Voorhoeve is kinderarts/sociaal-geneeskundige (n.p./senior). 

Textul de pe ultima copertă

Wat is de normale ontwikkeling van een kind en wanneer is er sprake van een ontwikkelingsstoornis? Kind in ontwikkeling geeft een duidelijke analyse van de ontwikkeling van het jonge kind, vanaf de conceptie tot het vijfde levensjaar. 

Lezers vinden in dit boek niet alleen de wetmatigheid in de normale ontwikkeling, maar ook de signalen die wijzen op een afwijkende ontwikkeling.
Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van de 'normale' ontwikkeling. Hierin komen o.a. prenataal en perinataal gedrag, de neurologische ontwikkeling en zintuigontwikkeling aan de orde. 
Het tweede deel behandelt de afwijkende ontwikkeling, met name het tijdig
onderkennen daarvan. In dit deel worden o.a. cerebrale parese, stoornissen van spraak en taal, gehoor, autisme, ADHD, gedragsstoornissen en de gevolgen van kindermishandeling besproken. 
Een uitklappagina met het overzichtelijke schema Ontwikkeling van het jonge kind van de kinderarts dr. Ch. Nicoli´c-de Kruijff besluit het boek.

Aan dit boek ligt het standaardwerk van de Amerikaanse kinderarts en ontwikkelingspsycholoog dr. A. Gesell ten grondslag, de eerste die de systematiek in de ontwikkeling van het kind beschreef. 
In deze zevende druk van Kind in ontwikkeling hebben de auteurs diverse passages geactualiseerd, onder meer die over ADHD en autisme.

Over de auteurs: Rob A.C. Bilo is forensisch geneeskundige en consulent forensische pediatrie; dr. Henk W.A. Voorhoeve is kinderarts/sociaal-geneeskundige (n.p./senior).
   

Caracteristici

Geeft een duidelijke analyse van de ontwikkeling van het kind

Het eerste deel beschrijft de normale ontwikkeling en het tweede deel beschrijft de afwijkende ontwikkeling

Bevat een uitklappagina met een overzichtelijk schema van de ontwikkeling van het kind