Vitaminele, biocatalizatori vitali pentru organism

Vitaminele sunt indispensabile organismului uman, carența lor dând naștere la boli grave. Vitaminele stimulează și reglează procesele metabolice și se găsesc în alimente de origine animală și vegetală. Clasificarea lor se realizează în funcţie de solubilitatea lor în două mari grupe: liposolubile (solubile în grăsimi) – cum sunt vitaminele A, D, E, F, K – și hidrosolubile (solubile în apă) – spre exemplu, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 și C.

Vitaminele joacă un rol important pentru reglarea metabolismului și pentru buna funcționare a organismului. Metabolismul reprezintă schimbul permanent de materie și energie dintre organism și mediul de viață. Trăsătură fundamentală a vieții, acesta cuprinde două laturi inseparabile, care se intercondiționează: anabolismul – asimilația – procesul de transformare a substanțelor nutritive în substanțe proprii ce asigură rezervele energetice și catabolismul – dezasimilația degradarea substanțelor și consumarea rezervelor energetice pentru necesitățile organismului. Unele vitamine intervin în metabolismul lipidelor,glucidelor, protidelor și al altor compuși.

Deși aflate în stare naturală, vitaminele se pot obține și prin sinteză fie chimică, fie prin biosinteză microbiană. Prima vitamină fabricată industrial a fost B2, numită și riboflavina. Aceasta a fost identificată  in 1879 în lapte și izolată în anul 1933. Cea de-a doua vitamină produsă industrial a fost vitamina B12. Fiecare vitamină are un rol important în menținerea sănătății.

Author: Denora

Amestec de culoare, de fantezie și rigoare, de fragilitate și forță, iubesc oamenii și cuvintele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *