The Concept of Mind

andrei de Andrei ChirițăPoate cea mai mare lovitură pe care a primit-o orgoliul uman în secolul trecut a fost ideea că nu avem minte, nu e vorba despre sensul peiorativ – căci faptul că suntem proști a fost mai mereu evident printre filosofi –ci despre o eroare categorială, în cuvintele lui Gilbert Ryle: în timp ce corpurile umane există în lumea fizică și se supun legilor naturii, mintea se află în altă parte, într-un altfel de lume, imaterială, nesupusă legilor naturii și la care nu are acces decât persoana care deține acea minte. Prin urmare, avem două categorii de fenomene – unele fizice și unele mentale. De unde știm că o persoană are o minte dacă nu putem să o observăm direct? Pe baza comportamentului său. Dar ce rost ar avea să invocăm niște cauze ale comportamentului despre care nu putem să știm nimic? Cum afectează lumea imaterială a minții comportamentul corpului? Acest tip de gândire confuză este „doctrina oficială”, cu origini antice, dar promovată în principal de Descartes, iar Gilbert Ryle ne arată că este greșită, nu doar în anumite privințe, ci în esența ei și compară mintea (pe care putem la fel de bine s-o numim suflet, spirit sau psihic) cu o fantomă, introducând expresia, devenită celebră, de „fantoma din mașinărie” (ghost in the machine).The Concept of MindDar dacă mintea este doar o invenție, trebuie să spunem ceva și despre fenomenele asociate de regulă acesteia. Ce este cunoașterea, ce sunt emoțiile, ce este conștiința, ce este imaginația și ce legătură are cu senzațiile, ce este intelectul și unde au loc toate acestea? La astfel de întrebări se încumetă să răspundă Ryle pe parcursul a aproximativ 300 de pagini. Modul în care o face nu este, însă, cum ne-am aștepta. Ideea de bază rămâne că toate aceste fenomene au loc în lumea aceasta, dar Ryle ne testează răbdarea încercând să demonstreze acest fapt prin argumente lungi și, trebuie să spunem, adesea ridicole sau cel puțin irelevante. Mitul minții fusese destrămat de peste 40 de ani de către curentul behaviorist din psihologie, dar Ryle nu este interesat câtuși de puțin de descoperirile acestora sau ale altor școli de psihologie și nici nu propune o teorie proprie care să ofere explicații pentru fenomenele mentale, ci preferă să își bazeze discursul în principal pe analogii. Astfel, cartea care pare inițial a fi o lucrare psihologică se dovedește a fi un lung eseu filosofic, intenționat nesistematic, care nu își propune să explice nimic, ci doar să evidențieze eroarea logică a „doctrinei oficiale”. Este greu de înțeles cum a putut crede Ryle că va fi convingător adoptând această metodă, dar, cine știe, poate nici n-a crezut asta. Poate a crezut că simpla evidențiere a erorii categoriale va fi destul de convingătoare. Pentru unul ca mine, de exemplu, nici nu mai era nevoie de o asemenea convingere, dar îmi e imposibil să spun ce impact ar fi avut această carte asupra mea dacă nu eram deja convins. Cert e că lectura ei în condițiile date nu mi-a adus nimic nou (dar asta credea și Daniel Dennet inițial, studentul lui Ryle, lucru pe care îl mărturisește în introducerea cărții).La 60 de ani de la lansarea cărții, putem observa că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Deși un neurolog, un psiholog sau chiar un filosof cu o pregătire temeinică folosește astăzi termenul de minte cu un alt înțeles decât cel tradițional, un înțeles care nu face referire la „fantomă”, ci în special la creier, pentru marea majoritatea este un șoc faptul că mintea lor nu există într-o altă lume și nu ar renunța în ruptul capului la această convingere. Ba mai mult, chiar și unii dintre cei cu pregătire temeinică încă mai încearcă să apere vechea eroare categorială a minții, la fel cum apără creaționiștii propria lor eroare categorială.Dar putem spera că pe viitor lucrurile vor începe să se remedieze, iar când asta se va întâmpla, cartea lui Ryle va fi una dintre cele mai influente pentru această schimbare.займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: aralya

Loving person, people watcher & listener, german teacher, enjoys working @Books Express Write me an e-mail at bogdana@books-express.ro

1 thought on “The Concept of Mind”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *