Tehnica Pomodoro- foloseşte eficient timpul

Tehnica Pomodoro este un instrument în managementul timpului dezvoltat de Francesco Cirillo în anii ’80. Aceastǎ tehnicǎ se foloseşte de un timer în formǎ de roşie (de aici numele “pomodoro”) pentru a împǎrţi timpul de lucru în perioade de 25 de minute, plus 5 minute de pauzǎ.

Metoda se bazeazǎ pe ideea cǎ pauzele dese pot îmbunǎtǎţi activitatea mentalǎ şi ne ajutǎ sǎ prioritizǎm mai bine sarcinile şi, astfel, sǎ devenim mai productivi.

Metoda aceasta se poate implementa urmǎrind cinci paşi:

Alege sarcina pe care o vrei realizatǎ. Cel mai bine este de a începe cu ceva ce amâni de mult timp, pentru a vedea cât de eficientǎ este aceastǎ metodǎ.

Seteazǎ timer-ul sǎ sune dupǎ 25 de minute.

Lucreazǎ timp de 25 de minute. Ideea esenţialǎ este sǎ te concentrezi asupra unei singure sarcini, fǎrǎ a te lǎsa întrerupt de nimic altceva. Nicio excepţie nu este admisǎ. Dacǎ întreruperea intervine totuşi, sesiunea se considerǎ a fi nulǎ şi trebuie începutǎ o alta.

Fǎ o pauzǎ scurtǎ de 5 minute. Când s-a terminat un pomodoro, fǎ o pauzǎ obligatoriu. Poţi bea un pahar de apǎ, te poţi întinde, poţi citi etc.

La fiecare 4 pomodoro de 30 de minute (lucru-pauzǎ), ia o pauzǎ mai mare, de 20-30 de minute.  

De ce este bunǎ aceastǎ metodǎ? Ȋn primul rând, pentru cǎ te “forţeazǎ” sǎ rǎmâi concentrat asupra unui singur lucru, sǎ faci o singurǎ activitate. Este important sǎ te detaşezi de stimulii exteriori (navigatul pe Internet, verificarea mailului, visatul cu ochii deschişi, sǎ rǎspunzi la telefon) şi astfel, eficienţa creşte, iar motivaţia în îndeplinirea scopurilor creşte şi ea. La sfârşitul zilei de lucru, vei avea mult mai multe lucruri fǎcute şi vei fi mai satisfǎcut de ceea ce ai realizat. Ȋn plus, vei deveni mult mai hotǎrât în a-ţi îndeplini scopurile, sentimentele de anxietate vor dispǎrea şi vei fi mai pregǎtit pentru a face faţǎ unor situaţii mai complexe.

займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: Ioana Ristea

Sunt curioasǎ şi-mi place sǎ învǎţ, îmi sunt dragi oamenii şi imperfecţiunile lor, cred în armonie interioarǎ şi încerc sǎ mǎ joc cât mai mult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *