Tarotul

Cea mai frumoasǎ şi mai profundǎ trǎire omeneascǎ este misterul.- Albert Einstein

Tarotul este un mijloc popular de divinaţie cu ajutorul unor cǎrţi de joc, practicǎ larg rǎspânditǎ în Europa, iar istoria cǎrţilor de tarot este învǎluitǎ în mister. Ştim totuşi sigur cǎ aceste cǎrţi au început sǎ fie utilizate în secolul al XV-lea, în nordul Italiei, ca un pachet de cǎrţi de joc. Cele mai vechi cǎrţi nu sunt numerotate şi au fost pictate de Bonifacio Bembo pentru familia Visconti-Sforza din Milano.

Legǎtura dintre tarot, divinaţie şi ocultism începe cu Antoine Court de Gébelin, un pastor francmason, care a descoperit tarotul în mod întâmplǎtor, a fost fascinat de imagini şi a început sǎ aprofundeze studierea cǎrţilor de joc. Una din credinţele sale era cǎ tarotul reprezintǎ aspecte ale misterelor antice ezoterice.

Ȋn zilele noastre, tarotul este folosit pentru divinaţie sau ca un sistem de simboluri menite sǎ ajute la creştere şi dezvoltare personalǎ. De asemenea, pentru cǎ pachetul de tarot conţine simboluri arhetipale, el poate fi folosit şi în psihologia analiticǎ (Carl Jung), terapeutul stimulând astfel imaginaţia pacientului sǎu şi reuşind astfel sǎ gǎseascǎ o corelaţie cu problema acestuia. Tarotul fascineazǎ prin contrastul dintre bine şi rǎu, feminin şi masculin şi prin interacţiunea celor patru elemente: apǎ, aer, foc şi pǎmânt.

Pachetele de tarot conţin 78 cǎrţi, 21 arcane majore (secret mare) şi una nenumerotatǎ sau marcatǎ simplu cu 0, cǎrţi de curte şi cǎrţi cu puncte. Arcanele majore exercitǎ o putere mare de fascinaţie prin imagistica impresionantǎ şi ambiguǎ, descriind toate marile probleme ale vieţii, de la copilǎrie la moarte şi sfârşind cu renaşterea. Oricare dintre ele poate apǎrea rǎsturnatǎ în momentul citirii şi, astfel, semnificaţia lor va fi inversatǎ. Ȋn timp ce arcanele majore se referǎ la marile principii universale, arcanele minore au legǎturǎ cu viaţa de zi cu zi a oamenilor.

Cele mai cunoscute practici de tarot sunt Tarotul Viselor, Tarotul Lenormand, Tarotul Mantenga, Tarotul Bolognez, Tarotul Wirth şi Tarotul Ȋngerilor.

Tipuri de tarot: Tarotul Oamenilor Pisicǎ (pentru visǎtori şi idealişti), Tarotul Haindl (reprezintǎ tradiţiile americane, Sfântul Graal, I Ching, şi Runele norvegiene, pentru învǎţǎceii preocupaţi de misticǎ), Tarotul Renascentist (pentru probleme referitoare la pasiune, autoritate şi cum acţioneazǎ gândirea umanǎ), Tarotul Rusesc (imagini întunecate cu interpretǎri stoice), Tarotul William Blake (prezintǎ viziunea misticǎ a poetului englez, bazându-se pe creaţie), Tarotul Noului Paladin (pentru începǎtori), Tarotul Cǎlǎreţului Alb (tarot clasic, pentru întrebǎrile de naturǎ misticǎ) etc.

Iatǎ, pe scurt, semnificaţia fiecǎrei cǎrţi din arcana majorǎ:

 1. Nebunul- Alegerile, naivitatea
 2. Magul- Persuasiunea, farmecul
 3. Marea Preoteasǎ- Ȋnţelepciune autenticǎ şi intuitivǎ, spiritualitate
 4. Ȋmpǎrǎteasa- Bunǎstare, siguranţǎ, fermitate în acţiune, fertilitate
 5. Ȋmpǎratul- Lider, responsabil
 6. Marele Preot- Autoritate religioasǎ, sfaturi
 7. Ȋndrǎgostiţii- Luarea unor decizii dificile, relaţii
 8. Carul- Ambiţie, direcţii noi
 9. Dreptatea- Judecatǎ dreaptǎ
 10. Pustnicul- Cǎutarea resurselor individuale, prudenţǎ
 11. Roata norocului- Soartǎ favorabilǎ, destinul bun, succes
 12. Puterea- Rezistenţǎ, forţǎ
 13. Spânzuratul- Devotament cu scop nobil, sacrificiu
 14. Moartea- Schimbare, un nou început, transformare
 15. Cumpǎtarea- Echilibru, maturitate, înţelegere
 16. Diavolul- Greutǎţi, opresiuni, tentaţii
 17. Turnul- Turbulenţe, dezintegrare
 18. Steaua- Reînnoire, speranţǎ, sǎnǎtate
 19. Luna- Depresie, pericole, probleme spirituale
 20. Soarele- Fericire, sǎnǎtate, credinţǎ
 21. Judecata de Apoi- Decizii, adevǎr, rezultate bune
 22. Lumea- succes, plenitudine

займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: Ioana Ristea

Sunt curioasǎ şi-mi place sǎ învǎţ, îmi sunt dragi oamenii şi imperfecţiunile lor, cred în armonie interioarǎ şi încerc sǎ mǎ joc cât mai mult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *