Scriitori cu un singur succes literar

Nu toţi scriitorii sunt înzestraţi cu verva literarǎ a unui Balzac, Charles Dickens sau Dostoievski şi nu toate operele lor au parte de primiri favorabile în cercurile de cititori sau critici. Mulţi dintre cei de mai jos au scris o singurǎ operǎ majorǎ, restul fiind neimpresionante, în timp ce alţii au produs doar o singurǎ lucrare în întreaga lor carierǎ literarǎ.

Continue reading “Scriitori cu un singur succes literar”

Despre timp. Obiectiv și subiectiv

“Pentru mine, romanul nu înseamnă psihologie plană, ci psihologie în spațiu și timp”.

“În căutarea timpului pierdut”-iată încă din titlu esența eforturilor Proust-iene. Memoriile trecutului, amintiri pierdute, dar sigur stocate undeva în complexitatea subconștientului, toate acestea se doresc a fi actualizate și conștientizate de personajele romancierului. Pentru a face posibil acest lucru, Proust se folosește de memoria involuntară, care poate să readucă la viață, în integritatea senzațiilor, un trecut apparent pierdut pentru totdeauna.

Marcel Proust se folosește de filosofia lui Henri Bergson, pe care însă o interpretează într-un mod original. Acesta din urmă demonstra că pentru a înțelege timpul, inteligența l-a fragmentat în unități exacte: ore, minute și secunde, utile în știință și în viața practică, dar neputând exprima adevărata esență a timpului, care este durată, flux continuu, imposibil de divizat în unități egale. Fiecare minut este diferit de cel de dinaintea lui, fiind influențat de trăirile conținute de acesta și pregătind sentimentele și evenimentele din momentul următor. Continue reading “Despre timp. Obiectiv și subiectiv”