O reuşită introducere în studiul civilizaţiei faraonice

ciho de Miron Ciho*

Ian Shaw, un renumit egiptolog format la Cambridge, profesor – Senior Lecturer – la University of Liverpool, School of Archaeology, Classics and Egyptology, are mai multe teme personale de investigaţie referitoare la acest obiect de studiu fascinant: evoluţia vieţii sociale, trăsăturile societăţii urbane sau progresul tehnologic la vechii egipteni. Shaw este un arheolog prin excelenţă, care din anul 1985 explorează – printre altele – vechile aşezări şi minele de turcoaz şi ametist de la Hatnub, Wadi Maghara sau Wadi el-Hudi.

Istoria Egiptului Antic este o lucrare colectivă, pentru a cărei elaborare Ian Shaw a apelat la  somităţi ale egiptologiei, ţinând cont de preocupările de bază ale fiecăreia. Aceste personalităţi diferă atât din punctul de vedere al stilului personal utilizat în investigarea fenomenelor, cât şi temperamental, însă anumite principii stabilite de către editor pentru elaborarea capitolelor l-au determinat să utilizeze criterii comune, fără a se limita numai la explorarea exclusivă a izvoarelor scrise şi arheologice. Ian Shaw a subliniat clar intenţia sa în calitate de editor coordonator al lucrării: „Each of the authors of this history has set out to elucidate the underlying patterns of social and political changes and to describe, with due regard to the dangers of archaeological and textual distortions and bias, the changing face of Egyptian culture, from the biographical details of individuals to the social and economic factors that shaped the lives of the population as a whole.” Folosindu-se ordinea cronologică din istoria Egiptului antic, fiecare autor nu urmăreşte numai evoluţia actului politic în sine – foarte plastic redată prin expresia: „…rise and fall of ruling dynasties” – cum deseori s-a procedat până nu de mult. Ţinând cont de intervalul enorm de timp examinat, este evident că autorii nu vor beneficia în cazul fiecărei etape istorice a Egiptului antic de aceeaşi cantitate de surse. Câteodată numărul celor scrise sunt reduse, iar în alte cazuri cele de ordin arheologic constituie singurele dovezi ale existenţei activităţii umane pe teritoriul Egiptul faraonic. De aici provine şi o aparentă discrepanţă între anumite capitole. Fiecare se foloseşte de materialele de care dispune pentru a reconstitui o epocă istorică a Egiptului antic.

Lucrarea, socotită o „enciclopedie” de către britanici, a fost primită, mai ales de acei învăţaţi care nu sunt egiptologi, cu anumite rezerve. Iată unele dintre motive: cele 15 capitole ale lucrării au fost percepute ca părţi distincte, fără prea mari legături între ele; conţinutul este considerat „plictisitor”, limbajul fiind greoi, ceea fac din „The Oxford History of Ancient Egypt” o lucrare care nu se poate recomanda „cititorului de rând”. Se preferă o abordare „narativa” prin excelenţă, ceva de genul sintezei elaborate de către egiptologul francez N. Grimal. Este interesant faptul că însuşi Ian Shaw a tradus această carte din limba franceză în engleză. După câte ştiu intenţia lui Ian Shaw a fost acea de a elabora o lucrare menită a fi un „college textbook” folositor. Dacă textul aceste lucrări este considerat greoi, atunci ce să mai zicem despre oricare dintre cărţile scrise de către eminentul egiptolog german Jan Assmann. Citind această lucrare, personal cred că am rămas cu următoarea impresie: spre deosebire de alte sinteze care tratează civilizaţia faraonică, cea de faţă atrage atenţia asupra faptului că sunt multe de investigat şi de clarificat în cercetarea egiptologică.

*Miron Ciho este Profesor la Universitatea București, unde preda limbă și civilizație egipteană veche,  membru al Asociatiei Internationale a Egiptologilor, fan Pink Floyd,  posesor de blog și lista poate continua!

Mai multe cărți de Ian Shaw: Ian Shaw Reading List

займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: aralya

Loving person, people watcher & listener, german teacher, enjoys working @Books Express Write me an e-mail at bogdana@books-express.ro

1 thought on “O reuşită introducere în studiul civilizaţiei faraonice”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *