Mituri şi mitologii din lumea întreagă

Mitul şi mitologia sunt concepte care s-au născut în antichitatea greco-romană. Mitul a exercitat o influenţă puternică asupra omului. Iar oamenii moderni au început studiului lui, alcătuind sisteme de mituri, iar categoriile şi terminologia corespunzătoare ştiinţei miturilor este în proces de precizare şi în zilele noastre.

Fiecare cultură şi civilizaţie are propriile mituri şi mitologi. Ce este este interesant este faptul că miturile s-au născut, în multe civilizaţii, în jurul aceloraşi teme: mitul creaţiei, mitul sfârşitului lumii, mitul eroilor salvatori etc.

În acelaşi timp este foarte greu de dat mitului o definiţie care să fie pe întelesul tuturor, atât al specialiştilor cât şi al nespecialiştilor.  Mircea Eliade susţinea că este greu să se definească mitul printr-o definiţie acceptată de toţi savanţii şi care sa fie în acelaşi timp pe înţelesul nespecialiştilor, “pentru că este imposibil ca o singură definiţie să fie susceptibilă să îmbrăţişeze toate tipurile şi toate funcţiunile mitului, în toate societăţile arhaice şi tradiţionale.”

Cărţi cu mituri şi legende din întreaga lume:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *