Ein bisschen mehr Deutsch (Un pic mai multă germană)

Forme de plural

Pluralul  anumitor substantive din  limba germană este un exerciţiu îndrăgit, care pune însă uneori probleme elevilor și celelor care studiază limba germană. Aflați în cele ce urmează mai multe detalii despre această temă delicată.

La întrebarea care este pluralul cuvântului  lapte în germană, ‘Milch’, mulți ar răspunde spontan: ” ‘Milch’ nu are formă de plural.” Într-adevăr, cuvinte cum ar fi  ‘Milch’ (lapte), ‘Blut’ (sânge), ‘Wasser’  (apă) sunt denumiri generice, aşa-numite ‘ apelative’, care sunt folosite în general numai la singular . Dacă însă aceste denumiri generice fac referire la diverse sortimente, este uzitată și acceptată o  formă de plural, vorbim în astfel de cazuri se vorbeşte despre ‘Sortenlesart’.  Aceste forme de plural apar , în principal în domeniul de limbajul profesional:

Für den Geschmack beider Wässer sind vor allem die Mineralstoffe von Bedeutung.

Babys gewöhnen sich nur schwer an zwei verschiedene Milche.


Destul de dificile sunt și formele de plural ale substantivelor, care sunt polisemantice, astfel: Mütter/Muttern (mame/piulițe), Bänder/Bande (benzi/legături ex. de familie Familienbande), Wörter/Worte (cuvinte, părți de vorbire / cuvinte, expresie, discurs).

‘Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern. – Această propoziție constă din șase cuvinte

Das sind ja starke Worte! –  Acestea sunt cuvinte/ enunțuri puternice!’


Pluralul în -s

Rămânem în sfera pluralului și facem referire la pluralul care se formează -s. Această formă de plural nu se limitează la substantivele care provin din engleză și franceză.

Există o accepțiune generală în germană, cum că pluralul în -s ar fi  limitat preponderent la cuvintele străine ce provin din engleză şi franceză: die Flops, die Chips, die Ballons şi o astfel de formă ar trebui evitată altminteri.

De fapt, pluralul în -s, se întâlnește la un număr mare de cuvinte germane, ca formă acceptată sau chiar unică de plural.  În această categorie intră în special substantivele polisilabice, care se termină într-o vocală neaccentuată sau într-un diftong:

In diesem Waldgebiet leben zahlreiche Uhus.

Și cuvintele scurte sau formele presurtate intră în această categorie:

Mehrere Unis haben wieder Diplomstudiengänge eingeführt.

In den Kitas wird viel Wert auf ein gesundes Frühstück gelegt.

Plural în -s este aplicabil majorității numelor proprii:  die Mayers aus dem ersten Stock, die beiden Koreas.

Omonime

În cele ce urmează câteva exemple de  cuvinte cu formă identică ‘gleichlautende Wörter’ , ‘Homonyme’.

Dacă auzim  forma unui cuvânt în limba germană nu însemnă în toate cazurile că i-am deslușit și înțelesul, aceasta pentru că  unele grupuri de sunete pot avea semnicații diferite în context. Iată câteva exemple:

¹Bank = Sitzgelegenheit / scaun lung, pupitru
²Bank = Geldinstitut / instituție financiară

¹Hahn = männliches Haustier/ cocoș
²Hahn = Vorrichtung zum Öffnen und Schließen /robinet

¹Kapelle = kleine Kirche / capelă, biserică mică
²Kapelle = Gruppe von Musikern / grup de muzicieni

¹mangeln = nicht oder unzureichend vorhanden sein / a fi insuficient
²mangeln = Wäsche glätten /a îndrepta/ a călca rufe

¹löschen = machen, dass etwas zu brennen aufhört / a stinge
²löschen = die Fracht eines Schiffes ausladen / a descărca

Se întâmplă ca omonimele să fie însă scrise diferit:  Lied (cântec) – Lid (pleoapă), Wal  (balenă)– Wahl (alegere), Seite (parte, pagină)– Saite (coardă), Rad (roată) – Rat (sfat), malen (picta) – mahlen (măcina), seit (din) – (ihr) seid ( voi sunteți)

Pentru orice întrebări vă stăm cu plăcere la dispoziție, contactați-ne!

Author: aralya

Loving person, people watcher & listener, german teacher, enjoys working @Books Express Write me an e-mail at bogdana@books-express.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *