“Doar cu inima poți atinge cerul”

Rumi „prințul poeților sufi” pe numele său întreg Moulana Jalaluddin Mohammad Ebne Sheikh Bahauddin Mohammad Ebne Housseine Balkhi a fost un mistic reprezentant de seamă al islamului, a cărui creație elogiază iubirea divină și oferă o perspectivă de ansamblu asupra tradiției sufiste. Întreaga sa operă dezvăluie un spațiu sacru al spiritului, în care au loc manifestări ale renașterii lăuntrice.  Opera lui este absolut spirituală și ne invită să reflectăm asupra unor teme precum înțelegerea, toleranța sau cunoașterea, toate acestea manifestate prin iubire.

Rumi s-a născut la 30 septembrie 1207 la Balkh, iar numele său înseamnă “din Anatolia romană”, fiind cunoscut astfel după ce împreună cu familia a emigrat spre vest la Nishapur, apoi Bagdad, Siria şi Meca, în final stabilindu-se la Laranda, în Anatolia. Opera sa cuprinde atât poeme cât și proză, toate fiind învăluite de învățături sufiste. Din opera sa amintim Rumi, J: Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi, Vols 2, 4, 6, English o culegere alcătuită din şase cărţi de poeme, Divan-e Shams-e Tabrizi din care R. A. Nicholson a selectat și a tradus importante poeme , Fihi-ma-fihi fiind principala operă în proză. În afară de cărțile sale ce poartă semnificații profunde, Rumi a fondat ordinul Mevlevi în care discipolii practicau dansul ca mod de comunicare cu divinitatea.

Creația sa urmează o linie autobiografică, Rumi vorbind despre viața lui din perspectiva unor trăiri profunde, ce redau cu eleganță și farmec experiențe izvorâte din profunzimi inefabile. Simțul poetic este indispensabil pentru înțelegerea poeziei lui Rumi, versurile sale pulsând în inima noastră și conducând la o revelație interioară. Receptivitatea față de opera sa implică un nivel ridicat de sensibilitate poetică dar și mistică.

Citate de Rumi:

”Incarcă-ti corabia și pornește la drum. Nimeni nu știe sigur dacă vasul se va scufunda sau va ajunge în port. Oamenii prudenți spun: “Nu voi face nimic până ce nu sunt sigur.” Cei care iubesc știu mai bine. Dacă nu faci nimic, pierzi. Nu fi unul din aceia care nu vor să rişte pe mare.”

”Lasă-l pe îndrăgostit să fie scandalos, nebun, cu mintea în altă parte. O persoană lucidă își va face griji că lucrurile ar putea să meargă prost. Lasă-l pe îndrăgostit sa fie el însuși.”
(Let the lover be disgraceful, crazy,absent minded. Someone sober will worry about things going badly. Let the lover be.)

”Cel ce iubește cu adevărat se arată prin durerea inimii sale; nici o boală nu e ca boala inimii.”
(A true lover is proved such by his pain of heart; no sickness is there like sickness of heart).

 

Author: Denora

Amestec de culoare, de fantezie și rigoare, de fragilitate și forță, iubesc oamenii și cuvintele.

1 thought on ““Doar cu inima poți atinge cerul””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *