Despre indicatorii cheie de performanță (KPI)

Societatea de astăzi este una dinamică, aflată în permanență într-un proces de schimbare. Astfel că, pentru o bună funcționare, atât organizațiile cât și instituțiile trebuie să se adapteze și să acorde o deosebită importanță conceptului de performanță.

Definiția pentru “performanță” oferită de dicţionarul explicativ al limbii române – „rezultat deosebit obţinut într-un anumit domeniu de activitate” – doar schițează ceea ce înseamnă acest concept deosebit de complex. La această definiție trebuie să adăugăm faptul că performanța are mai ales legătură cu obiectivele strategice ale organizaţiei. În funcție de modul în care o companie își formulează obiectivele (rezultatele viitoare ce se doresc a fi obţinute), se pot stabili și anumite așteptări referitoare la indicatorii de performanță. De asemenea, obiectivele trebuie să fie întotdeauna SMART (specifice, măsurabile, abordabile, realizabile, temporale). Selectarea indicatorilor cheie de performanță (KPIs) va începe în mod clar cu precizarea și înțelegerea domeniilor de aplicare a acestor obiective. Indicatorii cheie de performanta pot fi:

  • manageriali
  • strategici
  • operaționali

Acești indicatori măsoară profitabilitatea, productivitatea și activitatea, contribuind într-o mare măsură la realizarea obiectivelor propuse. De asemenea, analiza acestor indicatori ajută la o bună cunoaştere a activităţii interne a unei companii, dar şi la o apreciere globală a acesteia.

займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: Denora

Amestec de culoare, de fantezie și rigoare, de fragilitate și forță, iubesc oamenii și cuvintele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *