Bogăţie şi inegalitate în secolul 21

Apărută anul trecut, cartea lui Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century a suscitat încă de la început reacţii prompte şi s-a bucurat de o primire aproape exclusiv pozitivă. Economiştii au savurat pe îndelete cele 700 de pagini şi au anticipat că volumul lui Piketty va influenţa în mod hotărâtor atât analiza economică, cât şi procesul de elaborare a unor politici mai coerente şi mai eficiente.

Teza cărţii economistului francez se axează pe un mesaj pe cât de simplu, pe atât de alarmant: dacă nu acţionăm, inegalitatea va creşte încă şi mai mult şi va ajunge chiar să ne ia în derâdere instituţiile democratice.

Făcând referire la Capitalul lui Marx, Piketty a redactat o lucrare de istorie economică foarte detaliată ce are la bază cercetări efectuate în ultimii zece ani de către economistul francez şi care abordează problema inegalităţii.

Piketty defineşte capitalul (sau bogăţia) ca totalitatea banilor şi bunurilor imobiliare deţinute de oameni şi spune că randamentele capitalului privat investit sunt, în general, mai mari decât ritmurile de creştere ale producţiei şi veniturilor, iar diferenţa aceasta se concretizează efectiv în creşterea inegalităţii. În timp, această inegalitate ar duce la instabilitate economică şi, poate şi mai grav, ar ameninţa ordinea democratică.

Autorul porneşte de la informaţia că în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, inegalitatea era prezentă pe toată întinderea Europei şi că existau câteva familii din elită care deţineau monopolul asupra averii. Deşi industrializarea îi ajută pe muncitori şi le creşte salariile, sistemul s-a menţinut, fiind întrerupt doar în timpul celor două războaie mondiale. La momentul actual, însă, Piketty spune că situaţia dinainte de primul război mondial începe să revină şi că bogaţi sunt doar moştenitorii unor averi colosale, adică o minoritate.

Mesajul autorului este că inegalitatea ucide capitalismul şi propune ca soluţie un sistem global de transfer şi taxe progresive pe avere care să ducă la crearea egalităţii.

Unul din marile merite ale cărţii este rigoarea analizei istorice, Piketty oferind o explicaţie exhaustivă a lumii în care trăim. Teza ei, că inegalitatea economică în ţările dezvoltate este în creştere, invită la o reexaminare a lucrurilor pe care credeam că le ştim despre societatea în care trăim.

займ онлайн rusbankinfo.ru

Author: Ioana Ristea

Sunt curioasǎ şi-mi place sǎ învǎţ, îmi sunt dragi oamenii şi imperfecţiunile lor, cred în armonie interioarǎ şi încerc sǎ mǎ joc cât mai mult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *